FANDOM


Grimlock

Me! Grimlock Piss on all Cure except Passion and Berry

Rất nhiều người thường hay hỏi tại sao Grimlock lại theo Autobot bởi vì với tính tình của mình anh rất phù hợp đẻ theo phe Decepticon anh thường hay giải quyết những thằng "Xui xẻo" lọt vào tầm mắt mình bằng "Kiếm" hoặc dùng "Tay" và đôi khi dùng "Mồm" dĩ nhiên anh không dùng "Mồm"để nói mà là dùng để "Cắn Nhai Và Nuốt" chỉ có 1 người anh không dám đụng tới và đó là "Optimus Prime" và anh làm vậy vì nể không phải vì sợ. Anh rất trọng nghĩa khí và thường hay hy sinh vì anh em

Là đại ca của Dinobot một nhóm "Tuy Nhỏ Nhưng Danh Tiếng Thì Rất To" anh là 1 anh hùng rất "To","Trâu", và "Mạnh là một trong các Transformer có thể ưỡng ngực ra "Đỡ"  "Fusion Cannon" của Megatron và không bị một vết trấy tong khi 1 phát pháo của Megatron dư sức tiễn cả trăm Transformer về Tây Thiên,Và anh là người đầu tiên khiến cho Megatron sợ vãi ra quần và "Bỏ của chạy lấy người"