FANDOM


542px-MTMTEBrawl

Thật ra anh đéo cần cây súng này nhưng anh đéo muốn phải quỳ xuống để bắn nên đành xài tạm

Nếu bạn đang đánh nhau với Decepticon mà bạn không cảm thấy sự hiện diện Brawl thì tốt nhất bạn kiểm tra lại lỗ tai của mình bởi vì "Bạn Bị Điết Con Mẹ Nó Rồi".Đặc điểm của Brawl là khi anh làm gì thì cả khu vực gần đó đều nghe thấy.Nếu bạn là 1 vị tướng thì đừng bao giờ bảo Brawl truyền "Mật Lệnh" bởi với cái miệng "To Như Cái Bô" của mình thì chỉ cần đọc một lần thì tất cả người trong "Quân mình" lẫn "Quân Nó" đều nghe rõ "Từng chữ một".Đừng đi làm nhiệm vụ "Gián Điệp" với Brawl bởi vì nếu bạn có giỏi gấp 1 triệu lần James Bond thì chỉ cần thằng Brawl gọi 1 tiếng "Ê Mày" thì cả kế hoạch của bạn đều bị quăng vào "Sọt Rác". Nếu bạn đang đi đánh nhau và đang ở cùng phe với Brawl thì làm ơn "Hãy đi đằng sau" bởi vì Brawl có 1 vấn đề về "Phân Biệt Quân Ta Với Quân Địch". Nếu không nói về những việc trên Brawl hoàn toàn phù hợp với những nhiệm vụ không yêu cầu "Ẩn nấp" hay "Không tốn 1 binh 1 tướng"