FANDOM


Optimus Prime (film)

Optimus Prime tıpkı diğer serilerdeki gibi Autobot'ların lideridir.

Transformers (2007 Film)Edit

(Dikkat Spoiler! Ayrıntılı Spoiler! Filmi izlemeyenler okumasın!)

Transformers 2007 filminde Optimus Prime, Autobot'ların lideridir, Decepticon'larla savaş halindedirler.Bu savaşın nedeni Megatron'un Allspark denen küpü istemektedir.Bu savaş sırasında Allspark denen Transformers'ları yaratan gizemli küp uzayın derinliklerinde kaybolur, Optimus Prime, Autobot'lar ile birlikte Allspark'ı mbulmak için gezenleri Cybertron'dan ayrılırlar. Fakat kötü kalpli Decepticon'ların lideri Megatron'da aynı plandadır. Megatron bu süre zarfında Dünya'ya daha çabuk ulaşır, fakat buzullara çakılır ve orada bir süre donar. Optimus Prime ve Autobot'lar dünyaya iner.  Optimus Prime bir kamyonu tarayıp o kamyonun görüntüsüne bürünür. Daha sonra Dünya'da Sam Witwicky ve sevgilisi Mikeale Banes adlı iki kişiyle tanışırlar. Sam'in dedesi çok eskiden Dünya'da buzlara çakılmış olan Megatron'u bulur, yanlışlıkla Megatron'u birkaç saniyeliğine aktif eder. Megatron gözlerinden bir ışın gönderir. Bu ışın Allspark'ın haritasıdır.Harita Sam'in dedesinin gözlüklerine kazınır. Optimus Prime bu yüzden o gözlükleri bulma derdindedir.Gözlükleri daha önce bulabilsinki Decepticon'ların hain planları engellensin diye.Optimus Prime Sam ve Mikeala'ya Autobot'ları tanıtır. Daha sonra Dünya'ya Decepticon'larında gelmesiyle olaylar gelişir. Bumblebee, Sektör 7 denen bir insan örgüt tarafından yakalanır. Çünkü insanlar ondan korkarlar. Optimus Prime küpü bulduğunda eğer olaylar ters giderse Megatron'u yenmek için kendini ve küpü feda edeceğini söyler.Diğer Autobot'lar bunun bir intihar olduğunu söylerler ama Optimus Prime kararlıdır. Daha sonra Sam'de Transformers'ları yakından tanıdığı için yakalanır. Sektör 7 karargahında Bumblebee'yi bulurlar, fakat aynı zamanda orada Megatron ve efsanevi Allspark küpüde oradadır. Sam ve Bumblebee bir şekilde Sektör 7'yi ikna ederek Allspark'ı oradan çıkarırlar. Aslında Allspark çok büyük olmasına rağmen Bumlebee onu küçültür ve araç haline dönüşüp onu Autobot'lara götürmeye çalışır. Bir yandanda küpü Decepticon'lardan saklar. Fakat Decepticon'lar küpü almaya kararlıdır. Hemen Megatron'u o soğuk hapishanesinden kurtarırlar ve küpü almak için hazırlanırlar.Buna karşılık Optimus Primei Autobot'lara hazırlanmalarını söyler. Artık büyük savaş başlayacaktır! Autobot'lar ve Decepticon'lar büyük bir savaşa başlarlar, Optimus Prime ve Megatron kıyasıya bir mücadele verirlerken Optimus Prime yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Tam o sırada Optimus Prime, Sam'den küpü göğsüne koymasını isterki kendini feda ederek Megatron'u öldürebilsin. Fakat Sam tam tersini yapar ve küpü Megatron'un göğsüne koyar. Ve Megatron oracıkta ölür. Autobot'lar Sam'e teşekkür eder. Fakat gezegenleri Cybertron'a dönmezler, onun yerine burada, Dünya'da kalırlar. Dünya artık Optimus Prime'in ve diğer Autobot'ların yeni evi olmuştur!


Transformers: Yenilenlerin İntikamıEdit

Son savaştan beri 2 yıl geçmiştir.Optimus Prime ve Autobot'lar yeni evlerine çok alışmıştır.NEST denilen ir örgüt kurulmuştur. NEST insanlar ve Transformers'lerin birlikte çalıştığı ilk örgüttür.Fakat Decepticon saldırıları yeni Decepticon'larla sürmeye devam ediyor! Optimus Prime son Decepticon saldırısından şüphelenir. Çünkü Demolisher (Film) adlı robot Yenilenlerin tekrar geleceğini söyler. Allspark tamamen yok olamıştır, bir parçası kalmıştır. Megatron 2 yıl önce denize atılmıştır.Daha sonra bir Decepticon birliği Allspark'ın kayıp parçasını bulur ve denize inip Megatron'u canlandırır.Fakat bu sefer Megatron'da yenilenmiştir. Çünkü son savaştan sonra bedeninde ağır yaralar vardır. Megatron için bir Decepticon feda ederler. Megatron'a Allspark küpünü batırırlar. Megatron, Optimus Prime'den intikam almaya hazırdır. Fakat önce efendisi The Fallen'a gider, The Fallen yaşlı ve şeytani bir Transfomer'der. Bir Prime'dır, fakat Prime'lere ihanet ettiği için aralarından ayrılır.Fallen, Megatron'a sadece bir Prime'in onu yenebileceğini söyler.Optimus Prime'de haliyle bir Prime olduğu için Megatron'dan Optimus Prime'ı öldürmesini ister.Megatron'da zatenbu anı beklediği için bunu seve seve kabul eder. Yanına birkaç Decepticon'da alıp Optimus Prime'ı öldürmeye gider.Optimus Prime ağır hasar alır, Optimus Prime sinirlenir, tam kazanır gibi olduğu anda Megatron haince bir şekilde Optimus'ın göğsüne kılıcını arkadan sokar.Optimus Prime ölür.Fakat Megatron'un tek amacı Optimus'u öldürmek değildir, Sam Wiwicky adlı insan gençte küpün başka bir parçası vardır.O parçadaki bilgiler, Sam'in aklına işlenir.Bu yüzdende Megatron, Sam'i istemektedir. Fakat Autobot'lar son anda Sam'i oradan kaçırır. Daha sonra Fallen ve Megatron'dan Dünya insanlarına ve Autobot'lara televizyon uydularına bağlanarak tehditler gelmeye başlar.Sam ve Autobot'lar birçok macera yaşar. O sırada Allspark'ın küçük parçasıyla Jetfire (Film) adlı bilge ve yaşlı Transformer'ı derin mi derin uykusundan uyandırırlar.Jetfire onlara Liderlik Matrix'inden bahseder. Liderlik Matrix'iyle Optimus Prime tekrar canlanabilir. Kahramanlarımız büyük bir macera sonunda Matrix'i bulurlar. Autobot'lar mısırdaki savaşta tam kaybedecekken Optimus Prime'in cesedinin göğsüne Matrix'i saplarlar.Optimus Prime tekrar canlanır.Jetfire, Optimus Prime'in kendisiyle birleşmesini ister,bu sayede çok güçlü olacağından bahseder. Jetfire kendini feda eder. Jolt (Film) denen Autobot sayesinde Optimus Prime ve Jetfire birleşir ve Megatron ve Fallen'dan intikam almaya gider.Fallen ve Megatron'un planı Star Harvester denen bir silahla Güneş'in enerjisini çalmaktır. Eğer Güneş giderse Dünya'daki insanlar yavaş yaaş ölür. Fakat Optimus Prime, makineyi yok eder ve zorlu bir dövüşten sonra Fallen ve Megatron'u yener. Megatron'u ağır yaralar, Fallen'in ise Kıvılcımını göğsünden söker. Fakat Megatron ve Starscream kaçar. Optimus Prime tekrar Sam ve arkadaşlarına daha önceden olduğu gibi teşekkür eder.


Transformers: Ayın karanlık yüzüEdit


Transformers 4 (Yakında)Edit