FANDOM


Bumblebeeg1

Bumblebee, en Transformer, transformerar. Okej?

Transformers är (oftast) en levande och medveten mekanisk art som kommer från maskinvärlden Cybertron. Historien om deras liv, historia och särskilt deras krig har berättats genom många kontinuiteter i det stora Multiversum.

Benämningen "Transformers" kommer av artens oftast gemensamma förmåga att "transformera", att med vilje förändra sina kroppar och arrangera om sina delkomponenter från en primär robotisk form (oftast, men inte alltid, humanoid) till en alternativ form, t.ex. fordon, vapen, maskiner eller djur. I vissa variationer är denna förmåga medfödd för samtliga medlemmar av arten, i andra variationer var det en krigsutveckling som den största populationen, men inte hela, utvecklade.

"Transformers" är den vanligaste använda termen för dessa varelser, men många gånger används "Cybertron" som referens till vilken varelse som helst vars ursprung kan hänvisas till planeten i fråga (adjektivformen är den vanligaste i dessa fall, "Cybertron" - eng. "Cybertronian").


Many millions of years ago, on the planet Cybertron, there existed life. But not life as we know it today. Intelligent robots that could think and feel inhabited the cities.

—- En röst i bakgrunden, eng. vers. av "More Than Meets the Eye, Part 1Kup piece
Du missade nått!

Den här artikeln är en "stump" och saknar information. Du kan hjälpa Svenska Transformers Wiki genom att utveckla den.