FANDOM


Detta är en multitolkningssida: en lista på artiklar med samma titel. Om en intern länk hänvisar till den här sidan bör du eventuellt länka direkt till den avsedda artikeln.

Använd den här mallen längst upp på en multitolkningssida. En multitolkningssida listar åtminstone tre olika betydelser för samma term, och titeln på multitolkningssidan skall avslutas med "(multitolkning)".

För att lägga till den här mallen till en sida, skriv följande:

{{Mall:Multitolkning}} alt. {{Mall:disambig}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.