FANDOM


Det här är en mall som visar ett citat på ett utstående och visuellt angenämt sätt.

Användning: Samstämmigt bör den här mallen användas endast för riktiga citat, gärna källhänvisade. Likaså samstämmigt bör mallen inte användas bara för att visa ett "tech-spec"-motto - citat bör illustrera eller kasta ljus över viktiga aspekter av karaktären.

OBS! att du just nu inte kan använda det svenska citat för att anropa mallen. Du måste alltså använda det engelska quote.

{{Quote | Infoga citattexten här, utan citattecken. | Vem | Var }}

Infoga citattexten här, utan citattecken.

— Vem , Var


Note for future editors: The table for this template has class 'cquote' assigned to it. There is no Cascading Style Sheet definition for .cquote at this time; the class was included in the the original Cquote Wikimedia Template (which this template was blatantly stolen from patterned on) for the purpose of forward compatability. Hopefully this saves you 30 minutes of of searching and scratching your heads.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.