FANDOM
MissingPiece
Tack för att du hjälper till att... fullända mig.

Den här tv-serieartikeln är en "stump" och saknar information. Du kan hjälpa Svenska Transformers Wiki genom att utveckla den.


Använd den här mallen för att markera att en tv-serieartikel är en stump. Placera mallen i botten av artikeln. Artikeln kommer då att automatiskt läggas till katogorin Episod Stumpar. Om artikeln inte handlar om en tv-serieepisod, använd då inte denna stump-mall.

Tillägg

Du kan lägga till en frivillig parameter där du klargör om det är något specifikt som saknas. T.ex. {{Epstub|Detta saknas}} som blir:


MissingPiece
Tack för att du hjälper till att... fullända mig.

Den här tv-serieartikeln är en "stump" och saknar information. Du kan hjälpa Svenska Transformers Wiki genom att utveckla den.

Vad som saknas: Detta saknas
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.