FANDOM


Alla kategorier på Svenska Transformers Wiki bör vara nåbara genom att söka i listan av kategorier som startar med den här, "top-level"-kategorin. I princip skall varje artikel finnas med i åtminstone en kategori, och varje kategori börj vara en underkategori till åtminstone en annan. Det här betyder att varje artikel på den här wikin kan bli funnen antingen genom att använda sökrutan eller genom att klicka fram kategoristruktursidan, idealiskt sett.

Om du hittar en kategori som inte är nåbar genom den här listan, var snäll och lägg till den till hierarkin. Du kan lägga till kategorier till en annan kategori (och göra den till en underkategori) precis som med vilken annan sida: redigera sidan och lägg till [[Kategori:valfritt kategorinamn]] längst ner.

All items (13)