FANDOM


Den här kategorin är till för meddelanden som markerar en artikel som en stump. Använd den för artikeln bestämda mallen beroende på vad artikeln handlar om (karaktär, episod, serietidningsämne) och vad som saknas (information om historien eller leksaken). När du är osäker, använd Stub.

All items (2)