FANDOM


En stump är en påbörjad artikel och som innehåller åtminstone ett minimum av informtion om sitt ämne, men som behöver utvecklas för att verkligen bli användbar.

Nedan är en lista av alla artiklar i Svenska Transformers Wiki som har blivit klassade som stumpar. Överväg att lägga till material till dessa artiklar för att göra dem bättre.

All items (7)