FANDOM


Multitolkningssidor är sidor med titlar som kan betyda mer än en sak.

Till exempel kan "Megatron" hänvisa till flera olika karaktärer med samma namn. Megatron-sidan bör alltså dirigeras om till en multitolkningssida så att vem som helst som söker på "Megatron" får upp en lista med alla artiklar som bär titeln, t.ex. Megatron (G1), Megatron (BW) och Megatron (Armada).

När du skriver en multitolkningssida kan du markera den genom att lägga till "disambig"-mallen ("disambig" står för "disambiguation", något som här översatts till "multitolkning"). Skriv alltså {{disambig}} längst ner på sidan för att inkludera mallen och automatiskt kategorisera sidan som en multitolkningssida.

All items (2)