FANDOM


The Earth seen from Apollo 17

I stort sett menlös.

Planeten Jorden, den tredje från sin stjärna i solsystemet i galaxen Vintergatan, är en planet som bebos av en bred varitet av inhemska organiska livsformer, människor inte minst. Versioner av den här planeten existerar veterligen i många dimensioner inom multiversumet och blandas ofta in i Transformers konflikter. Kanske lite väl ofta. När något (eller någon) lämnar, flyr eller på annat vis förflyttar sig från Cybertron är det en oproportionellt stor chans att det eller de så småningom kommer att dyka upp på jorden.

Jorden är ytligt sett lik den jord du kanske bebor, men har många subtila och vissa inte så subtila olikheter.


Kup piece
Du missade nått!

Den här artikeln är en "stump" och saknar information. Du kan hjälpa Svenska Transformers Wiki genom att utveckla den.