FANDOM


Ziemia − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem

średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego. Kolebka gatunku ludzkiego. W rzeczywistości Unicron, pradawny wróg Cybertronu.

Życie

Ziemia zamieszkana jest przez miliony gatunków, wliczając w to człowieka. Planeta uformowała się 4,54 ± 0,05 miliarda lat temu, a życie pojawiło się na jej powierzchni w ciągu pierwszego miliarda lat po uformowaniu. Następnie biosfera ziemska wpłynęła na atmosferę, hydrosferę, litosferę i inne czynniki abiotyczne planety, umożliwiając rozwój organizmów aerobowych oraz powstanie ozonosfery. Rozwój życia na lądzie umożliwiła powłoka ozonowa, zmniejszająca natężenie promieniowania ultrafioletowego oraz magnetosfera, odbijająca cząstki wiatru słonecznego.

Fizyka

Litosfera podzielona jest na kilkadziesiąt segmentów nazywanych płytami tektonicznymi, które przez miliony lat przesuwają się względem siebie, co prowadzi do znacznej zmiany położenia kontynentów w czasie.

Powierzchnię w 70,8% zajmuje woda wszechoceanu zawarta w morzach i oceanach; pozostałe 29,2% stanowią kontynenty i wyspy. Niezbędnej do życia na Ziemi wody w stanie ciekłym nie wykryto na powierzchni innych ciał niebieskich. Wnętrze Ziemi składa się z grubego płaszcza, płynnego jądra zewnętrznego (generującego pole magnetyczne) oraz stałego jądra wewnętrznego.

Ziemia oddziałuje grawitacyjnie z innymi ciałami w przestrzeni kosmicznej. Planeta wykonuje jedno okrążenie wokół Słońca raz na każde 366,256 obrotów wokół własnej osi. Czas jednego okrążenia wokół Słońca nazywa się rokiem gwiazdowym i odpowiada 365,256 dniom czasu słonecznego. Nachylenie osi Ziemi do prostej prostopadłej do płaszczyzny orbity wynosi 23,44°, co prowadzi do rocznych wahań oświetlenia, które powodują m.in. występowanie pór roku. Wokół Ziemi krąży jeden naturalny satelita – Księżyc. Wywołuje on pływy morskie i stabilizuje kąt nachylenia osi obrotu względem orbity. Przypuszcza się, że orbituje on wokół Ziemi od ok. 4,53 miliarda lat. Bombardowanie przez komety we wczesnej historii Ziemi przyczyniło się do powstania oceanów, a upadki pojedynczych planetoid mogły prowadzić do niektórych masowych wymierań.

Zasoby naturalne skorupy ziemskiej i umiejętność ich przetworzenia zapewniają przetrwanie m.in. globalnej populacji ludzkiej. Populacja ta podzielona jest politycznie na około 200 niepodległych państw. W kulturze ludzkiej wykształciły się różne poglądy na temat planety, takie jak personifikacja w postaci bóstwa, wiara, że Ziemia jest płaska, oraz nowoczesna idea świata jako wrażliwego, zintegrowanego środowiska. Człowiek po raz pierwszy umownie opuścił Ziemię w 1961, kiedy Jurij Gagarin wyleciał lotem orbitalnym na około 2 godziny (jedno okrążenie) nieco ponad jej atmosferę, a w 1969 Neil Armstrong i Buzz Aldrin jako pierwsi wylądowali na powierzchni innego ciała niebieskiego – Księżyca.

Przewiduje się, że za około 7,59 mld lat planeta zostanie wchłonięta przez atmosferę Słońca i ulegnie zniszczeniu.

Historia

Unicron

400px-Transformers 5 Unicron

Jeden z rogów Unicrona po wyłonieniu się w 2017 r.

Okoliczności powstania Ziemi nie są znane. Wiadomo jedynie to, że była ona w rzeczywistości uśpionym pradawnym wrogiem Cybertronu, Unicronem. Pod ziemią mieściły się jego rogi. Rogi Unicrona zostały jednak przełamane, gdy kontynenty na Ziemi się rozdzieliły. Centralnym punktem między wszystkimi rogami było Stonehenge, gdzie w przyszłości, co było wiadomo już mrocznych wiekach, miał rozpocząć się koniec Ziemi(Cybertron miał wchłonąć Ziemię, by Cybertron został odbudowany). Wtedy to też Unicron miał otworzyć rogi, by walczyć z szaloną boginią Quintessą(która miała podjąć tę próbę odbudowy Cybertronu).

Przybycie Twórców

W czasach dinozaurów na Ziemię przybyła enigmatyczna rasa twórców. Za pomocą Ziarna zamienili żyjące wówczas tam dinozaury w metal. W ten sposób powstały Dinoboty. Były to eksperymenty.

Przybycie pierwszych Prime' ów

BattleOfMatrix

Bitwa o Matrycę Przywództwa

17 tys. lat p.n.e. na Ziemię przybyła grupa pierwszych siedmu Prime' ów. W górach Azji zbudowali oni Żniwarz Słońc, który miał wyssać całą energię ze Słońca i w ten sposób Transformersi pozyskaliby Energon. Prime' owie zrezygnowali jednak, gdyż zobaczyli, że na planecie pojawiło się życie w postaci ludzi(niszczyli oni gwiazdy, by wydobyć Energon, jednak zgodnie z ich zasadą nie odbierali energii słonecznej planetom zamieszkanym). Jednak jeden z Prime' ów, Upadły zdradził i mimo wszystko próbował wyssać energię. Sześciu pozostałych Prime' ów nie dopuściło do takiego obrotu sytuacji. W zaistniałej sytuacji na Ziemi miała miejsce wtedy bitwa o Matrycę Przywództwa. Upadły mimo tego, że był sam w pojedynkę zdołał wygrywać, dlatego pozostałych sześciu Prime' ów przeniosło Żniwarz na tereny późniejszego Egiptu, zaś niezbędną do jego aktywowania Matrycę Przywództwa ukryli w grobowcu stworzonym z własnych ciał. Upadły przez 19 tys. lat nie wiedział, gdzie jest Żniwarz, który starożytni Egipcjanie później przykryli piramidą, dzięki czemu przez następne lata nikt nie był świadom jego istnienia.

Wszechiskra i wyścig o nią

Gdy na Cybertronie wybuchła Wielka Wojna nadzieją dla jednej ze stron stała się Wszechiskra, która zaginęła w otchłani kosmosu. Szukano jej przez następne lata. W rzeczywistości Kość po latach dryfowania w kosmosie wylądowała na Ziemi. Niebawem na jej ślad natrafili Deceptikony. W poszukiwaniu Sześcianu Megatron przyleciał na Ziemię, rozbił się jednak na biegunie północnym, czego skutkiem była hibernacja. Odkrył go dopiero w 1897 r. kpt. Archibald Witwicky, jeden z pierwszych badaczy bieguna, który niechcący uruchomił system nawigacyjny Megatrona i współrzędne Wszechiskry zostały wykute na jego okularach. W 1913 r. grupa ludzi odkryła Wszechiskrę. Później ludzie zbudowali w miejscu, gdzie była Wszechiskra bazę, Sektor 7, gdzie prowadziło się tajne badania dotyczące Sześcianu oraz Transformersów. Zamrożony Megatron stał się źródłem nowoczesnej cywilizacji. Analizując jego anatomię stworzono takie m.in: samoloty, podróże kosmiczne czy mikroprocesory.

Średniowiecze

3995a77ac714fa99d736a3f63e39568ed35bcecb

Dragonstorm w średniowieczu

Transformersi przybyli też na Ziemię prawdopodobnie w poszukiwaniu Wszechiskry w średniowieczu, w V w. Tam dali Merlinowi swoją laskę, której mógł użyć tylko on i jego potomkowie i która posiadała wielką kosmiczną moc(co w średniowieczu zwano magią). Dzięki temu król Artur wygrał bitwę, albowiem z użyciem włóczni Merlin pokierował Dragonstorma(złączoną formę 12 Rycerzy Cybertronu), który pokonał wszystkich wrogów króla Artura. Później 12 Rycerzy Okrągłego Stołu miało swojego kompania w postaci Transformersa - Rycerza Cybertronu.

Kolejne lata po średniowieczu

Przez kolejne lata po średniowieczu Transformersi nieustannie wracali. Szukali tam włóczni Merlina. Ich działalność na Ziemi chroniło bractwo rodu Witwiccan. Prawdopodobnie był też drugi powrót nieustannego powrotu Transformersów na Ziemię - próby odnalezienia zaginionej Wszechiskry.

II wojna światowa

W czasach II wojny światowej Autoboty, w tym Bumblebee walczyli przeciwko nazistom, gdzie pomagali Diabelkiej Brygadzie, która przesądziła losy wojny. To właśnie technologie pochodzące z Cybertronu zabiły Adolfa Hitlera.

Apollo 11

Transformers-historia-4-1024x576

Apollo 11

Po wielu latach dryfowania w kosmosie na księżycu ziemskich rozbił się lecący z Cybertronu statek kosmiczny, Arka, którego kapitanem był Sentinel Prime. Katastrofa miała miejsce w XX w. Uderzenie na Księżycu odnotowali Amerykanie i sowieci. W wyniku tego rozpoczął się wyścig o dotarcie na Księżyc . Amerykanie dotarli na Księżyc właśnie w misji Apollo 11 w 1969 r.. Tam przekonali się, że nie są sami we Wszechświecie. Weszli nawet do Arki. Sowieci nigdy nie dotarli na Księżyc, ale wysłali tam sondę, która porobiła zdjęcia filarów Mostu Kosmicznego i zabrała ogniwo paliwowe, fragment Arki, który później stał się przyczyną odnalezienia zaginionego statku.

2003

W 2003 roku ludzie wysłali na Marsa sondę kosmiczną Beagle 2, która odkryła, że był tam Transformer(tym Transformerem był Bumblebe, który zniszczył sondę). Fakt ten został zatajony przed ludzkością.

2007 - 2017

W 2007 roku na Ziemię przybył Optimus Prime. Dzięki Samowi Witwicky'emu odnalazł Sześcian i próbował go zniszczyć poświęcając siebie, lecz zrobił to Sam zabijając Megatrona. Przez następne lata Optimus i Sam przyjaźnili się. Również Bumblebee stał się samochodem i przyjacielem Sama. Po zniszczeniu Wszechiskry Ziemi nie opuścili ani Autoboty, ani Deceptikony. Optimus nazwał nawet Ziemię swoim drugim domem. W 2009 r. na Upadły odnalazł Żniwarz Słońc, który próbował aktywować 19 tys. lat wcześniej. Jednak i tym razem mu się to nie udało, albowiem został zabity przez Optimusa Prime' a. W czasie swojego pobytu ratował ludzi oraz poznał prawdę o Upadłym, o Arce, o Twórcach, a kiedy na chwilę ją opuścił w poszukiwaniu swoich Twórców dowiedział się, że Ziemia to w rzeczywistości Unicron w 2017 r. Istnienie obcych utrzymywano w tajemnicy aż do momentu bitwy o Chicago, która miała miejsce w 2011 r. Nieliczni znali prawdę m.in: Sam Witwicky, Mikaela Banes, Maggie Madsen, Seymour Simmons, William Lennox. W czasie oblężenia Megatron próbował zniewolić ludzi dla odbudowy Cybertronu, który przetransportował do atmosfery ziemskiej. Później ludzkość zaczęła tępić Autoboty, które otrzymały od Optimusa rozkaz ukrywania się przed ludźmi. Nawet za Transformera wyznaczono nagrodę, a później za Cade' a Yeagera, który pomagał Transformersom. Ziemia omal nie została zniszczona przez Cybertron, który dzięki Quintessie zmierzał w stronę Ziemi. Katastrofę powstrzymali m.in: Cade, Vivian, Optimus Prime, Bumblebee.