FANDOM


Reedman3

Reedman – cybertrojańskie zwierzę, podwładny Soundwave’a. Wykorzystywany jako szpieg i włamywacz ze względu na swoje niezwykłe zdolności kamuflażu.

Wygląd i właściwości

Reedman2

Reedman w całej okazałości

Reedman formował się z roju tysięcy maleńkich microconów, które przenoszone były przez innego stwora należącego do Soundwave’a - bestię Ravage. W razie konieczności Ravage wysypywał z paszczy microcony, które przedostawały się do niedostępnych dla niego miejsc i tam składały się w Reedmana.

Istota ta była stosunkowo niewielka, miała około dwóch metrów łącznej długości, z czego połowa przypadała na ogon. Jej charakterystyczną cechą była wprost niezwykła cienkość – ciało Reedmana było niczym brzytwa, i gdy istota ta ustawiła się pod odpowiednim kątem, była całkowicie niewidoczna. Jedynym grubszym elementem był pojedynczy receptor zmysłowy przypominający oko, podobnie jak u Ravage’a umieszczony z przodu głowy.

Reedman miał insektoidalny wygląd, przypominał trochę wielką modliszkę z długim, segmentowanym ogonem. Miał cztery odnóża kroczne oraz parę dużych odnóży podobnych do kleszczy modliszki. Posiadał również odnóża gębowe, za pomocą których mógł przeciąć nawet pancerne szkło. Nie posiadał żadnego uzbrojenia, lecz sama jego cienkość stanowiła broń – rzucając się na człowieka mógł przekroić go na dwie części.

Historia

Początki

Nieznane są losy Reedmana na Cybertronie. Prawdopodobnie już wtedy był używany przez Deceptikony w celu wydobycia czegoś z rąk wroga.

Transformers: Zemsta Upadłych

Wysłany przez Soundwave’a Ravage wdarł się do tajnej wojskowej bazy na wyspie Diego Garcia w celu wykradzenia odłamka Wszechiskry. Wypuścił rój microconów do szybu wentylacyjnego jednego z bunkrów. Maleńkie insekty wewnątrz skarbca ułożyły się w Reedmana, który ukradł odłamek. Zawiadomieni przez alarm żołnierze nie zdołali go zatrzymać, gdyż Ravage ostrzelał ich i wraz ze swoim pomocnikiem zbiegł.

Dalsze losy

Dalsze losy Reedmana pozostają nieznane.