Transformers Wiki
Advertisement

Mars – czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego.

Fizyka

Mars ma dwa księżyce, Fobosa i Deimosa, które są małe i mają nieregularny kształt. Mogą one być przechwyconymi planetoidami, podobnymi do planetoidy trojańskiej. Eureka, krążącej na orbicie planety, chociaż obecnie zyskuje na popularności hipoteza, że powstały one z materii wyrzuconej z Marsa. Wokół Marsa krążą trzy sztuczne satelity, 2001 Mars Odyssey, Mars Express i Mars Reconnaissance Orbiter. Na powierzchni są aktywne łaziki Opportunity misji Mars Exploration Rover i Curiosity misji Mars Science Laboratory oraz kilka innych, nieaktywnych, lądowników z zarówno udanych, jak i nieudanych misji.

Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny – Marsa. Zawdzięcza ją swej barwie, która przy obserwacji z Ziemi wydaje się być rdzawo-czerwona i kojarzyła się starożytnym z pożogą wojenną. Postrzegany odcień wynika stąd, że powierzchnia planety zawiera tlenki żelaza. Mars jest planetą wewnętrzną z cienką atmosferą, o powierzchni usianej kraterami uderzeniowymi, podobnie jak powierzchnia Księżyca. Występują tu także inne rodzaje terenu, podobne do ziemskich: wulkany, doliny, pustynie i polarne czapy lodowe. Okres obrotu wokół własnej osi jest niewiele dłuższy niż Ziemi i wynosi 24,6229 godziny (24h37min22s). Na Marsie znajduje się najwyższa góra w Układzie Słonecznym – Olympus Mons i największy kanion – Valles Marineris. Gładki obszar równinny Vastitas Borealis na półkuli północnej obejmuje 40% powierzchni planety i może być pozostałością ogromnego uderzenia. W przeciwieństwie do Ziemi, Mars jest geologicznie i tektonicznie nieaktywny.

Mars może być łatwo dostrzeżony z Ziemi gołym okiem. W „wielkiej opozycji względem Słońca”, jego jasność osiąga -2,91; jasnością przewyższają go wówczas tylko Jowisz, Wenus, Księżyc i Słońce.

Historia

Początki

Na podstawie filmów z serii Transformers nieznana jest data ani okolicznośc powstania planety Mars. Nie wiadomo o żadnych wydarzeniach na tej planecie przed 2003 r.

2003 r.

Beagle 2 Rover zbliża się do Marsa

Zarówno Autoboty, jak i Deceptikony w poszukiwaniu Wszechiskry dotarły na Marsa.

W 2003 amerykański łazik Beagle 2 podczas misji Mars Express został zniszczony przez Bumblebee, co zostało zarejestrowane na taśmie. Wzbudziło to duży niepokój rządu. Seymour Simmons przejął dowodzenie nad śledztwem w tej sprawie.

Dalsze losy

Dalsze losy Marsa pozostają nieznane. Prawdopodobnie nic już się nie działo na tej planecie.

Advertisement