Transformers wiki
Advertisement
Megatron
Megatron
Biografische informatie
Thuis-wereld
Status
Overleden[2]
Stierf
2011[2]
Broer
Fysieke informatie
Geslacht
Man[1]
Alternatieve modus

  • Cybertronian jet[1]
  • Cybertronian tank[3]
  • Tanker truck[2]
Wapens
Fusion cannon[2] Death-lock pincher[2]
Politieke en chronologische informatie
Beroep
Leider van de Decepticons[1]
Affiliatie
Decepticons[1]
Achter de schermen informatie
Eerste verschijning
Transformers
Laatste verschijning
Ingesproken door
Hugo Weaving
"I am Megatron!"
―Megatron[bron]

Megatron, oftewel NBE-1, was de leider en stichter van de Decepticons. Nadat hij beïnvloedt werd door The Fallen begon hij de oorlog tegen de Autobots om de AllSpark in handen te krijgen. Tijdens de oorlog maakte Megatron een deal met Sentinel Prime, leider van de Autobots, om een poging te wagen om Cybertron weer op te bouwen. De oorlog verwoestte Cybertron en de AllSpark ging verloren. Nadat Megatron een signaal van de AllSpark vond, volgde hij het naar Aarde waar hij neerstortte op Antarctica. Door het ijs bevroor hij en werd ontdekt in 1863 door Archibal Samuel Witwicky. Archibal Withwicky activeerde per ongeluk zijn navigatiemechanisme waardoor de locatie van de AllSpark werd ingeprent zijn bril. Na de ontdekking van Megatron werd hij getransporteerd naar Hoover Dam, de locatie waar de mensen een dam om de AllSpark hadden gebouwd.

In het jaar 2007 ontdekte de Decepticons dat de AllSpark op Aarde was en infiltreerde het netwerk van de mensen. Nadat ze de locatie van Megatron en de AllSpark hadden gevonden wisten ze Megatron te ontdooien. Nadat Megatron ontdooid was beval hij de Decepticons om de AllSpark te vinden. Terwijl de AllSpark in bezit was van de Autobots en de mensen, volgde Megatron de AllSpark naar Mission City waar hij Jazz wist te vernietigen. Naarmate het gevecht voorging, confronteerde hij Optimus Prime, leider van de Autobots, en volgde Sam Witwicky die in het bezit van de AllSpark was. Na een mislukte poging om de AllSpark in handen te krijgen werd Megatron vernietigd nadat Sam Witwicky de AllSpark in zijn Spark bevestigde.

Twee jaar later werd Megatron echter weer tot leven gewekt nadat The Fallen de opdracht gaf om hem tot leven te wekken met het laatste onderdeel van de AllSpark. Nadat hij tot leven was gewekt ontmoette hij The Fallen en volgde zijn bevelen op om een poging te wagen om de Star Harvester te activeren. Tijdens zijn missie deed hij een poging om Sam Witwicky te ontleden, om de kennis van de AllSpark in handen te krijgen. Echter werd hij verstoord door Optimus Prime en de Autobots. In een poging tot ontsnapping wist Megatron Optimus Prime te vermoordden waardoor The Fallen besloot om terug te keren naar Aarde. In Egypte liet Megatron de Decepticons de Autobots en de mensen aanvallen om de Matrix of Leadership in handen te krijgen. Nadat The Fallen de Matrix of Leadership in handen had, activeerde hij de Star Harvester, maar werd vernietigd door Jetpower Optimus Prime. In een gevecht met The Fallen, viel Megatron Jetpower Optimus Prime aan waardoor zijn arm eraf werd gehakt en hij een stuk van zijn gezicht verloor. Na de dood van The Fallen nam hij de absolute leiding over de Decepticons.

In 2011 was Megatron nog steeds aan het herstellen van zijn verwondingen in Egypte en besloot om zijn deal met Sentinel Prime in werking te zetten. Nadat Sentinel Prime tot leven werd gewekt door Optimus Prime, en hem verlaadde, ontmoette hij Sentinel Prime. Sentinel Prime activeerde de Space Bridge pillars waarmee hij een leger van Decepticons naar Aarde wist te transporteren. Nadat Megatron's leger op Aarde was gearriveerd, overzag hij het gevecht in Chicago. Nadat hij werd beïnvloedt door Carly Spencer, besloot hij om Sentinel Prime te verraden en schoot hem in de rug terwijl hij Optimus Prime aan het bevechten was. Nadat Cybertron vernietigd werd, offerde Megatron een wapenstilstand aan aan Optimus Prime. Optimus Prime wees zijn aanbod af door hem te vernietigen.

Oorlog om de AllSpark

"Megatron crash-landed before he could retrieve the Cube."
Optimus Prime[bron]

Megatron bevroren.

Megatron behoorde tot het Transformers ras dat leefde op Cybertron.[1] Op een bepaald moment werd hij beïnvloedt door The Fallen. The Fallen behoorde tot een van de Seven Primes en verraadde zijn broers omdat hij de mensen op Aarde wilde opofferen om zijn eigen ras te redden. Nadat hij beïnvloedt werd, besloot Megatron om de Decepticons op te richten en begon een oorlog om de AllSpark in handen te krijgen. Nadat Megatron de oorlog verklaarde aan de Autobots, werd Cybertron een slagveld dat langzamerhand onbewoonbaar werd.[1] Tijdens de laatste dagen van de oorlog maakte Sentinel Prime, de leider van de Autobots, in het geheim een deal met Megatron om Cybertron te redden van haar ondergang. Sentinel Prime was de uitvinder van de Space Bridge pillars waarmee hij Cybertron naar de dichtbevolkte planeet genaamd Aarde wilde transporteren. Ze wilden de mensen gebruiken als slaven om Cybertron op te laten bouwen.[2] Echter voordat deze deal werkelijkheid kon worden, volgde Megatron het signaal van de AllSpark naar Aarde. Op Aarde stortte hij neer nadat de zwaartekracht van Aarde voor problemen zorgde. Hij stortte neer in Antartica waar hij vervolgens bevroor.[1]

Ondertussen probeerde Sentinel Prime samen met de Space Bridge pillars naar Aarde te vliegen, in een Autobot ruimteschip genaamd de Ark. In een poging tot ontsnapping werd het schip geraakt door kruisvuur van de Decepticons en stortte het uiteindelijk neer op de Aardse maan.[2]

Ontdekking

"He accidentally activated his navigation system. The coordinates to the Cube's location on Earth were imprinted on his glasses."
Optimus Prime[bron]

Megatron's navigatie systeem wordt geactiveerd.

Nadat Megatron neerstortte op Antartica bevroor hij in het ijs. In 1863 werd hij ontdekt door Archibal Samuel Witwicky nadat hij door het ijs zakte. Archibal Witwicky kwam terecht in Megatron's handpalm en realiseerde zich van zijn ontdekking. Tijdens zijn ontdekking activeerde hij per ongeluk het navigatiesysteem van Megatron waardoor de locatie van de AllSpark werd ingeprent in zijn bril. Nadat Archibal Witwicky terugkwam van zijn ontdekking begon hij Cybertronian symbolen te zien. Vervolgens werd Megatron getransporteerd naar Hoover Dam, de dam waar de AllSpark omheen was gebouwd. Megatron werd constant in een bevroren conditie gehouden zodat hij niet zou ontwaken. Omdat de mensen zijn naam niet wisten, werd hij NBE-1 genoemd, dat stond voor Non-Biological-Exteresial-1. Hij onderging experimenten waar de mensen veel nut aan hadden. Ruimtevaart, computerchips en alle moderne technologie was afkomstig van het bestuderen van Megatron. Megatron werd voor de buitenwereld geheim gehouden en beschermt door de geheime organisatie Sector Seven.[1]

Ontwaking

"We think that when he made his approach over the North Pole our gravitation field screwed up his telemetry and crashed into the ice, probably a few thousand years ago. We shipped him here to this facility in 1934."
Tom Banachek[bron]

Megatron in Hoover Dam.

In het jaar 2007 vonden de Decepticons een signaal van de AllSpark op Aarde. Nadat ze het netwerk van de mensen wisten te hacken, vonden ze informatie over de ontdekking van Megatron door Archibal Samuel Witwicky, inclusief de bril waar de locatie van de AllSpark was ingeprent. De bril was in het bezit van Sam Witwicky, een nabestaande van Archibal Witwicky. Na een mislukte poging om Sam Witwicky te pakken, infiltreerde Frenzy de mensen en wist zich uiteindelijk in Hoover Dam te bevinden. In Hoover Dam kwam hij te weten over de locatie van de AllSpark en Megatron waardoor hij de Decepticons bijeen riep. Vervolgens liet hij Megatron ontdooien. Terwijl Megatron ontdooide, wist Bumblebee de AllSpark in handen te krijgen en vluchtte ermee weg naar Mission City.

Megatron ontwaakt.

Nadat Megatron ontdooid was wist hij zichzelf te bevrijden uit Hoover Dam en verenigde zich met Starscream. Starscream begroette hem en vertelde hem dat de mensen de AllSpark in handen hadden gekregen. Nadat Megatron hem vertelde dat hem opnieuw gefaald had beval hij hem op de AllSpark te pakken.

Na een mislukte Decepticons aanval wisten de Autobots, onder leiding van Optimus Prime, zich in Mission City te bevinden. Daar lanceerde de Decepticons een aanval om de AllSpark in handen te krijgen. De Decepticons bleken het voordeel te hebben totdat Megatron arriveerde. Megatron werd meteen aangevallen door Jazz terwijl de overige Autobots zich terugtrokken. Jazz bleek geen partij te zijn voor Megatron en Megatron pakte hem op vloog met hem weg. Vervolgens rukte hij Jazz in twee stukken waardoor Jazz vernietigd werd.

Megatron valt Optimus Prime aan.

Nadat hij Jazz vernietigd had arriveerde Optimus Prime in de stad. Optimus Prime confronteerde Megatron door hem te begroette. Megatron nam gelijk actie en transformeerde in zijn alternatieve modus en vloog richting Optimus Prime. Optimus Prime reageerde snel en greep zich vast aan zijn vleugels. Megatron vloog vervolgens recht in een gebouw waardoor beide van elkaar gescheiden werden. Het gevecht zette zich voort en Megatron wist Optimus Prime van zich af te houden. Nadat Megatron geraakt werd door een schot van Optimus Prime, schoot Megatron terug met een krachtige schot waardoor Optimus Prime van hem afvloog in een nabij gelegen gebouw.

Megatron achtervolgd Sam Witwicky.

Nadat hij gescheiden was van Optimus Prime besloot Megatron om te zoeken naar de AllSpark. De AllSpark was toen in het bezit van Sam Witwicky die de Decepticons probeerde te ontvluchten. Megatron volgde hem een gebouw in. Op het dak confronteerde hij Sam en stelde hem voor dat als Sam hem de AllSpark gaf, dat hij zijn huisdier mocht zijn. Echter wees Sam zijn aanbod af waardoor Megatron hem van het gebouw afwierp met zijn wapen. Sam viel van het gebouw af maar werd opgevangen door Optimus Prime. Terwijl Optimus Prime van het gebouw afkletterde, vloog Megatron van het gebouw af en wierp zich op Optimus Prime.

Megatron overlijdt.

Nadat beide op de grond vielen vertelde Optimus Prime dat als hij zou falen in het vernietigen van Megatron, dat Sam de AllSpark moest verenigen met zijn Spark, zodat de AllSpark vernietigd zou worden. Nadat Megatron dit hoorde confronteerde hij Optimus Prime in een gevecht. Het gevecht ging ongestoord verder en Megatron was in het voordeel nadat Optimus Prime verschillende keren wist te raken met succesvolle slagen. Het gevecht werd al snel onderbroken nadat Megatron het doelwit werd van verschillende F-22 vliegtuigen die hem bombardeerde. Na een succesvol bombardement probeerde Megatron om Sam Witwicky om te bereiken. Net voordat hij Sam Witwicky in zijn handen wist te krijgen, verenigde Sam de AllSpark in de Spark van Megatron waardoor hij vernietigd werd door de ruwe kracht van de AllSpark. Nadat Megatron vernietigd was transporteerde de mensen zijn lichaam in de Laurentian abyss, het op-een-na diepste punt van de oceaan.[1] Na de vernietiging van Megatron nam Starscream het bevel over over de Decepticons, onder leiding van The Fallen.[3]

Terugkeer van The Fallen

Ontwaking

"Even in death, there is no command but MINE!"
―Megatron[bron]

Megatron ontwaakt uit zijn dood.

Na Megatron's vernietiging in 2007, werd hij gedropt op de bodem van de Laurentian abyss. In het jaar 2009 gaf The Fallen, meester van Megatron, het bevel om het laatste onderdeel van de AllSpark te stelen dat in menselijk bezit was. De Decepticons wisten het laatste onderdeel te stelen en besloten om Megatron tot leven te wekken. Soundwave wist de locatie van Megatron te vinden en berichtte de Decepticons hierover. Met deze informatie infiltreerde Scalpels, Rampage, Long Haul, Ravage, Mixmaster en Scrapmetal een menselijke boot en transformeerde in een altenatieve mode zodat ze ongemerkt op zee konden reizen. Nadat het schip de Laurentian Abyss naderdde, transformeerden de Decepticons in hun robotvorm en verlieten het schip. De Decepticons zonken naar de bodem waar ze het lichaam van Megatron aantroffen. Nadat Scalpels het lichaam bekeek, informeerde hij dat onderdelen nodig had en gaf het bevel om Scrapmetal te ontmantelen. Vervolgens bevestigde Scalpels het onderdeel van de AllSpark met de Spark van Megatron waardoor Megatron weer tot leven kwam. Megatron steeg meteen op na zijn ontwaking en ramde een onderzeeër toen hij uit het water kwam.[3]

Vernietiging van Optimus Prime

"Is the future of our race not worth a single human life?"
―Megatron[bron]

Megatron, verenigd met The Fallen.

Nadat Megatron tot leven was gewekt met het laatste onderdeel van de AllSpark, vloog hij naar de Nemesis, een neergestort Decepticon ruimteschip op Saturnus. Bij aankomst begroette hij Starscream door te vertellen dat thuis was en zelfs in dood nog het bevel voert. Nadat Starscream hem informeerde over het tekort aan Energon, verenigde hij zich met The Fallen, zijn meester. Megatron verontschuldigde zich voor zijn falen en het verlies van de AllSpark. The Fallen verzekerde hem dat de kennis van de AllSpark niet verloren was gegaan, maar zich slechts getransformeerd had in het brein van Sam Witwicky, tijdens de destructie. Hierdoor gaf The Fallen Megatron de opdracht om Sam Witwicky te ontvoeren en de informatie uit zijn hoofd te halen. Megatron informeerde hem dat Optimus Prime, leider van de Autobots, de jongen beschermde waardoor The Fallen hem informeerde dat alleen een Prime hem kon verslaan. Vervolgens kwam Starscream en informeerde hen dat de jongelingen dood gingen door het tekort aan Energon.

Megatron ontvoert Sam Witwicky.

Met zijn nieuwe opdracht om Sam Witwicky te verhoren, gaf hij Grindor de opdracht om Sam Witwicky te ontvoeren. Grindor wist in zijn alternatieve modus Sam Witwicky, Mikaela Banes en Leo Spitz te ontvoeren in een auto. Hij dropte hen in een verlaten pakhuis waar de mensen begroet werden door Megatron en Starscream. Megatron informeerde dat hij de kennis van de AllSpark nodig had en liet daarvoor Scalpels roepen. Terwijl Scalpels Sam Witwicky aan het onderzoeken was, informeerde hij dat Sam hen kon leiden naar een andere Energon bron op Aarde. Net voordat Scalpels Sam's hoofd wilde inboren, werd hij onderbroken door de komst van Optimus Prime en Bumblebee.

Megatron wordt geraakt door Optimus Prime.

In het pakhuis confronteerde Megatron Optimus Prime. Optimus Prime wist bij zijn binnenkomst Megatron verschillende keren te raken totdat Optimus Prime hem uit het gebouw schoot. Hierdoor vloog Megatron door de muur heen en transformeerde vervolgens in zijn alternatieve modus als een tank. Optimus Prime verliet ook het gebouw en transformeerde ook in zijn alternatieve modus zodat Sam Witwicky in kon stappen. Terwijl Optimus Prime probeerde weg te vluchten werd hij achtervolgd door Megatron. Megatron schoot een schot op hem af en transformeerde vervolgens in zijn robot vorm. Ook Optimus Prime transformeerde waardoor Optimus Prime onderschept werd door Megatron. Beide rolden weg en Optimus Prime gaf Sam de opdracht om zich te gaan verstoppen voor Megatron. Meteen wist Optimus Prime Megatron neer te slaan in zijn gezicht, wist hem met een boom neer te slaan en duwde hem in de rug voordat hij hem sloeg met een geraakte slag van zijn Energon zwaard. Vervolgens riep Megatron meerdere Decepticons. Na Megatron's oproep kwamen Grindor en Starscream Megatron te hulp en gingen achter Sam aan. Sam probeerde de Decepticons te ontlopen maar faalde hierin. Optimus probeerde om Sam te beschermen van de inkomende Decepticons. Hij wist met succes Starscream's gezicht te rammen met zijn voet. Echter, werd Optimus Prime vervolgens omcirkeld door Megatron en de overige twee Decepticons. Starscream gebruikte zijn machine geweer op Optimus voordat Megatron hem neerschoot met zijn kanon. Door de impact van Megatron's schot vloog Optimus in de lucht en landde naast de positie waar Sam zich bevond.

Megatron vermoord Optimus Prime.

Megatron vroeg zich af waarom Optimus Prime het leven van een mens niet wilde opofferen voor de toekomst van de Cybertronians. Terwijl Optimus op de grond lag, moedigde Sam hem aan om door te vechten. Vervolgens besloot Optimus om door te zetten en vertelde dat hij ze alle drie zou bevechten. Optimus wist alle drie de Decepticons te raken met zijn zwaard en wist Grindor's linker arm eraf te hakken vervolgens Starscream vast te pakken en hem over zijn hoofd te gooien. Vervolgens rukte hij de arm van Starscream eraf en vervolgens rukte hij Grindor's hoofd kapot met zijn twee Energon haken. Terwijl hij Sam zocht werd hij doorboord door Megatron. Vervolgens richtte Megatron zijn kanon en zijn Spark en beëindigde hem. Optimus' stortte neer op de grond en overleed. Na de dood can Optimus arriveerde de overige Autobots en vielen Megatron en Starscream aan. Hierdoor besloot Megatron om weg te vluchten.[3]

Gevecht om de Star Harvester

Megatron en Starscream.

Na de dood van Optimus Prime ontmoette hij Starscream op een gebouw in New York. Megatron was blij met de dood van Optimus Prime en concludeerde dat het tijd was dat The Fallen moest terugkeren naar Aarde. Megatron vond dat het tijd was dat de mensen af wisten van hun bestaan zodat ze zich niet meer hoefden te vermommen. Hierdoor informeerde Soundwave dat de Decepticons zich moesten mobiliseren. Vervolgens arriveerden er verschillende Decepticons Aarde vanuit de ruimte. Na de terugkeer van The Fallen infiltreerde Megatron het televisie signaal van de mensen en speelde een bericht af van The Fallen waarin hij informeerde dat hij Sam Witwicky wilde hebben of anders zou hij de mensheid vernietigen. Hierdoor werd Sam Witwicky een voortvluchtige.

Megatron beveelt de aanval.

Toen Sam Witwicky weg gevlucht was verloor hij het contact met de Autobots en N.E.S.T.. Nadat Jetfire hen had geïnformeerd over The Fallen, de Star Harvester en de Matrix of Leadership, wist Sam Witwicky met succes de Tomb of the Primes te vinden en daarbij de Matrix of Leadership. Hij wist contact te leggen met majoor William Lennox die het lichaam van Optimus Prime bij de piramide van Gaza hadden gedropt. Ondertussen wisten de Decepticons dat Sam Witwicky zich in Egypte bevond waardoor Megatron een aanval pleegde.

Megatron schiet Sam Witwicky neer.

Tijdens het gevecht vocht Megatron ook mee. Tijdens het hoogtepunt van het gevecht beval hij Devastator om de piramide te slopen zodat de Star Harvester zich zou onthullen. In het gevecht achtervolgde hij Sam Witwicky. Tijdens zijn achtervolging werd hij echter gebombardeerd door verschillende menselijke voertuigen maar wist een schot op Sam Witwicky af te vuren voordat hij weg vluchtte. Hierdoor overleed Sam Witwicky bijna en moest hij tot leven worden gewekt door de Seven Primes. Nadat Sam Witwicky weer tot leven was gekomen verenigde hij de Matrix of Leadership met de Spark van Optimus Prime waardoor hij weer tot leven kwam. Nadat Optimus weer in leven was, werd hij geconfronteerd door The Fallen die de Matrix stal. The Fallen gebruikte vervolgens de Matrix om de Star Harvester te activeren.

Megatron en Starscream verslagen.

Nadat The Fallen de Star Harvester geactiveerd had, vergezelde Megatron The Fallen op de top van de piramide. Megatron concludeerde dat de Star Harvester bijna kon vuren. Vervolgens werden ze meteen aangevallen door de mensen, maar The Fallen vernietigde de menselijke voertuigen met zijn telekinetische krachten. Ondertussen was Optimus Prime tot leve gekomen en transformeerde in Jetpower Optimus Prime, nadat Jetfire hem zijn onderdelen aanbood. Hierdoor vloog Optimus Prime naar de piramide, tackelde The Fallen en schoot de Star Harvester kapot. Door de explosie van de vernietiging van de Star Harvester, viel Megatron van de piramide af. Op de grond vochten Jetpower Optimus Prime en The Fallen tegen elkaar waardoor Megatron besloot om Optimus Prime aan te vallen. Tijdens het gevecht werd zijn arm eraf gehakt en schoot Optimus Prime een stuk van zijn gezicht eraf. Vervolgens schoot Jetpower Optimus Prime Megatron volop in zijn borst waardoor Megatron door de tempel vloog. Megatron riep naar Starscream. Toen Starscream arriveerde, werd The Fallen vernietigd door Optimus Prime waardoor ze besloten om te vluchten.

2011

In 2011 was Megatron ondergedoken in Namibië in Afrika,waar hij met de overlevende en nieuwe decepticons "woonde".

[3]

Verschijningen

Voetnoten