FANDOM


Röppentyű névvel több szócikk is rendelkezik. A listájuk elérhető itt: Röppentyű (egyértelműsítő).
Fireflight


Fireflight

Világ: Generation 1

Állampolgársága: Autobot
Alcsoport: légirobotok,
Rendeltetése: - Felderítés
Komponens: Superion (G1)
Első Megjelenés: -


"Amikor repülök, nincs biztonságban sem ellenség, sem barát."


Jellemzése: Ha a légirobotoknak jogosítványra lenne szükségük, Röppentyű valószínűleg sohasem kapta volna meg. Joggal nevez- hető az égbolt fenegyerekének. Rabul ejti a levegőből elé táruló látvány, ezért sokszor nem na- gyon törődik azzal, hogy merre megy, és kis híján épületeknek, hegyeknek vagy akár másik légi- járműnek ütközik. Csak Légirobot társainak állandó nógatása kész- teti kijelölt feladatainak elvégzé- sére. De nem tudnak rá haragud- ni: tudják, hogy gondatlanságá- nak az az oka, hogy gyermeki ár- tatlansággal tekint a világra, és ezért aligha hibáztathatják. De azért a többieknek nyomasztó ér- zés vele repülni: "Időnként azon tűnődöm, vajon kinek az oldalán áll," mondja Merülő.


Képességei: Röppentyű 2 Mach sebességgel képes repülni 1000 mérföldes hatótávolságon belül. Repülő üzemmódban olyan löve- dékeket tud kilőni, amelyek fel- robbannak és rendkívül gyúlé- kony folyékony ködöt bocsájtanak ki, amelyet ő "tűzköd"-nek nevez. Robot üzemmódban foton-taszító fegyvert használ, amely a fény- hullám, a fotonok pályájának megváltoztatásával erősen eltor- zítja a képérzékelést. Aki ennek a fegyvernek a hatása alá kerül, kö- rülbelül öt percig nem Iát rende- sen. Légirobot társaival együtt a Superion nevű óriásrobotot alkot- ja.


Gyenge Pontja: Amennnyire ve- szélyes másokra, Röppentyű annyira veszélyes magára is. Egyszerűen rosszul repül. És ha emberi utas tartózkodik a fedélze- tén, meg is járhatja: hirtelen ráz- kódásai, zökkenései, hajtűkanyar- jai, gyors sebességváltásai a leg- jobb esetben is komoly nyakrán- dulást okozhatnak. Rossz repülé- si technikája miatt sok üzemanya- got is használ.


Története Szerkesztés

Rajzfilm Szerkesztés

Képregény Szerkesztés

Játékfigura Szerkesztés

Érdekességek Szerkesztés

Külső hivatkozások Szerkesztés

Ez a lap még csak csonk (azaz erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle!.