FANDOM


Hasító névvel több szócikk is rendelkezik. A listájuk elérhető itt: Hasító (egyértelműsítő).
Groove


Groove

Világ: Generation 1

Állampolgársága: Autobot
Alcsoport: Védőrobot,Kombiner
Rendeltetése: Felderítő
Komponens: Defensor (G1)
Első Megjelenés: -


"A háború mindig feladat, de sohasem megoldás."


Jellemzése: Üzemanyaggal teli tank, tiszta égbolt és szabad út - ez minden, amit Hasító vár az élettől. Nyugodt, gondtalan, az a fajta robot, aki mindig, mindenhol boldog. Nem szeret sokáig egy helyben maradni, ezért kapcsola- tai rövid életűek. Mivel minden új élményt gazdagítónak talál, min- dig újabbra és újabbra törekszik. Bár alapjában véve magányos, sohasem felejti el, hogy az Álcák elleni harcban a Védőrobot-csa- pat fontos tagja. De megvet min- denféle erőszakot, és gyakran ne- hezen tudja pacifista hitét a baj- társai iránti felelősségérzettel összeegyeztetni. Szerinte a hábo- rú helytelen válasz a problémák- ra, ezért állandóan a földi orszá- gutakat járja, azt remélve, hogy megtalálja, mi a megoldás.


Képességei: Motorkerékpár üzemmódban Hasító elérheti a 140 mérföldes óránkénti sebessé- get. Autonómiája 800 mérföld. Manőverező képessége rendkívül jó. Dupla ködsugárzója segítségé- vel oxidáló, fagyasztó vagy korro- dáló folyadék-ködöt lő ki. A kilö- vés koncentrált sugár formájában történik, úgyhogy Hasító olyan kü- lönösen sérülékeny területeket vehet célba, mint a hegesztési varratok és az áramkör-csatlako- zások. Robot üzemmódban foton- pisztolyt használ, amely 5.000 watt erősségű fénylöketeket bo- csát ki, átmenetileg megvakítva mindenkit, akinek nem eléggé vé- dettek az optikai érzékelői. Védő- robot társaival közösen alkotja a Defensor nevű óriásrobotot.


Gyenge Pontja: Ha támadás éri, Hasító nem mindig megy át ellen- támadásba, mivel békés megoldást keres. Ez gyakran nagy ve- szélybe sodorja.


Története Szerkesztés

Rajzfilm Szerkesztés

Képregény Szerkesztés

Játékfigura Szerkesztés

Érdekességek Szerkesztés

Külső hivatkozások Szerkesztés

Ez a lap még csak csonk (azaz erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle!.