FANDOM


Üstökös névvel több szócikk is rendelkezik. A listájuk elérhető itt: Üstökös (egyértelműsítő).
Starscream
Starscream2
Starscream3


Starscream

Világ: Generation 1

Állampolgársága: Álca
Alcsoport: Színlelő
Rendeltetése: - űrrepülő egységparancsnok
Első Megjelenés: -


"Az ellenség hamvaiból virágzik a győzelem"


Jellemzése: Üstökös,amíg élt, könyörtelen, kegyetlen és hidegvérű volt, így nem maradt alatta nagy ellenfelének, Megatronnak. Hiúságában a legjóképűbb, legkifinomultabb Álcának képzelte magát. Arisztokratikus iróniával fűsze- rezte gyilkos hajlamait. Megatront mélyen lenézte, hadviselési stratégiáját elavultnak tartotta. Üstökös szerint az Álcáknak több ravaszságra s nagyobb mozgékonyságra lett volna szük- ségük, nem csupán brutális erőre ahhoz, hogy győzedelmesked- jenek az Autobotok felett. Megatron egy okból tűrte el az ellene feszülő akaratot: Üstökös egyszerűen nélkülözhetetlen volt.


Képességei: Űrrepülőként Üstökös elképesztő sebességre volt képes; néhány perc leforgása alatt elérte á légkör felső határát, majd bukórepülés- ben máris a földön termett; támadásai ezért a meglepetés erejével hatottak. Hetven kilo- méter távolságról képesnek bizonyult a szőnyegbombázásra három kilométeres körzetben. Sugárfegyvere két percre képes volt bármilyen áramkört megsza- kítani, s így hatékonyan bénította meg a legtöbb gépet és beren- dezést.


Gyenge Pontja: Üstökös néha túlértékelte magát, s olyan helyzetekbe került, melyekkel alig tudott megbirkózni. A bukórepülés művelete túlterhel- hette áramköreit, s rövid időre esetleg cselekvésképtelenné tette.Mindent egybevetve azon- ban Üstökös az egyik legkeményebb harcos volt az Álcák kötelékében.

Története Szerkesztés

Rajzfilm Szerkesztés

Képregény Szerkesztés

Játékfigura Szerkesztés

Érdekességek Szerkesztés

Külső hivatkozások Szerkesztés

Ez a lap még csak csonk (azaz erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle!.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.