FANDOM


Keskustelupalsta on keskusteluominaisuus, joka on käytettävissä sekä verkkoselaimilla (pöytäkoneilla ja mobiilina) että yhteisösovelluksissa. Ylläpitäjillä ja keskustelumoderaattoreilla on ylimääräisiä työkaluja keskustelupalstojen moderoimiseksi.

Discussions-Delete

Yksi poistettu viesti, ja 'More'-valikko viestinpoistamisvaihtoehdon kera

Delete-All

Vaihtoehto 'Delete All' (poista kaikki) saatavilla moderaattoreille ja ylläpitäjille

Moderointi

Viestien lukitseminen

Viestejä on mahdollista "lukita", jotta niihin ei voi kirjoittaa uusia vastauksia. Tämä voi olla hyödyllistä , jos keskustelu käyty läpi, tai jos ylläpitäjän ja keskustelmoderaattorin tarvitsee yksinkertaisesti tehdä huomautus asiasta. Vaihtoehdot 'Lock Post' ja 'Unlock Post' löytyvät 'More'-valikosta. Lukituista viesteistä ilmoitetaan sivun yläosassa, ja vastauslaskurin vieressä oleva kuvauke muuttuu harmaaksi. Lukittuja viestejä on yhä mahdollista kehua.

Poistaminen tai palauttaminen

Yksittäiset viestit ja vastaukset voi poistaa 'More'-valikon kautta viestin tai vastauksen oikeassa yläkulmassa. Poiston jälkeen, tekstin sisältö harmaantuu ja viestin/vastauksen vasempaan yläkulmaan ilmestyy punainen kolmio.

Poistetut viestit ja vastaukset voi palauttaa samalla tavalla, klikkaamalla/näpäyttämällä 'More'-valikossa vaihtoehtoa 'Undelete'.

Käyttäjän kaikkien viestien poistaminen

Kuka tahansa käyttäjä voi nähdä luettelon tietyn käyttäjän kaikista viesteistä ja vastauksista, kuvaukkeen 'More' kautta viestin/vastauksen oikeassa yläkulmassa. Tällä luettelosivulla, ylläpitäjillä ja moderaattoreilla on käytössä vaihtoehto 'Delete All' oikeassa yläkulmassa. Tämä sallii nopean poistamisen kaikille käyttäjän sisällölle keskustelupalstoilta.

Yhteisösovelluksissa, vaihtoehto 'Delete All' löytyy käyttäjän profiilisivulta.

Raportoidun sisällön katsominen

Approve-Delete-options

Vaihtoehdot raportoidun viestin hyväksymiseksi tai poistamiseksi

Filter-reported-desktop

Näyttää vain raportoidun sisällön, pöytäkonerakenteella...

Filter-reported-mobileweb

...ja mobiiliverkon rakenteen rajaustyökalulla.

Käyttäjät voivat 'raportoida' viestistä tai vastauksesta, mikä osoittaa, että joko keskustelumoderaattorin tai ylläpitäjän on arvioitava sen sisältö. Raportoidut viestit merkitään oranssilla kolmiolla vasemmassa yläkulmassa ja tekstillä "Reported to moderators".

Arvioidaksesi raportoidun sisällön osa, klikkaa tai näpäytä viestiä/vastausta lukeaksesi se kokonaan. Silloin raportoidulla sisällöllä on näkyvissä kaksi vaihtoehtoa: Reported-approve 'Approve' (hyväksy) ja Reported-delete 'Delete' (poista). Viestin tai vastauksen hyväksyminen poistaa raportointimerkinnät näkyvistä kaikilta ne aiemmin nähneiltä käyttäjiltä.

Keskustelumoderaattorit ja ylläpitäjät voivat rajata näkymän näyttämään ainoastaan raportoidun sisällön, mahdollistaen nopean arvioinnin. Pöytäkonenäkymissä, rajaustyökalu näkyy valintaruutuna sivun oikealla puolella. Mobiilinäkymässä valintaruutu löytyy Filter-icon 'Filter'- eli rajaustyökalusta ylimmästä valikkopalkista.

Estäminen

Ylläpitäjät voivat Toiminnot:Estä käyttää pöytäkonetta tai mobiiliverkkoa estääkseen tiettyä käyttäjää kirjoittamasta enää viestejä kyseisellä käyttäjänimellä. Toiminnot:Estä ei ole tällä hetkellä saatavilla yhteisösovelluksissa.

Yleisohjeet

Yhteisösovelluksissa, keskustelupaltsojen käyttäminen ensimmäistä kertaa saa käyttäjän näkemään tervetuloviestin sekä linkin yleisohjeiden lyhyeen luetteloon. Yleisohjeita on mahdollista katsoa myös sovelluksen asetuksissa. Tulevaisuudessa ohjeita on mahdollista mukauttaa jokaisessa yhteisössä, ja se tulee saataville myös keskustelupalstojen verkkorakenteille.

Moderointipaneeli

iOS-käyttöjärjestelmällä käytetyssä yhteisösvelluksessa ylläpitäjät ja moderaattorit voivat halutessaan piilottaa jo-poistetun sisällön nähtävistä. Tämä vaihtoehto löytyy moderointipaneelista, sovelluksen asetuksista.

Määrittely

Yleisohjeet

Yhteisösovelluksissa, yleisohjeet ovat katsottavissa sovelluksen asetusten kautta. Verkon käyttäjät näkevät linkin yleisohjeisiin keskustelusivun oikealla puolella. Ohjeet näkyvät myös uusille käyttäjille ennen kuin nämä julkaisevat ensimmäisen viestinsä tai vastauksensa.

Tärkeimmät yleisohjeet määräytyvät automaattisesti, ja ylläpitäjät voivat mukauttaa niitä keskustelupalstan verkkoversion kautta. Yleisohjeisiin on mahdollista päästä käsiksi myös lisäämällä yhteisön URL-osoitteen pääosan perään /d/g (esimerkiksi http://starwars.wikia.com/d/g). Tämän URL-osoitteen käyttäminen viesteissä, vastauksissa ja profiilitekstissä on toinen keino linkin korostamiselle sovelluskäyttäjiä varten.

Keskusteluluokat

DiscussionCategoriesAdmin

Keskusteluluokat 'muokkaa' -vaihtoehdon kera

Ylläpitäjät voivat luoda keskusteluluokkia, rakenteen takaamiseksi sekä opastaakseen käyttäjiä viestien ja kirjoittamisessa ja keskustelujen lukemisessa.

Yksi oletusluokka on jo valmiiksi olemassa, nimeltään 'Yleinen keskustelu' (General). Niin kauan kuin tämä on ainoa luokka, kaikki viestit ovat osa sitä ja se näkyy kaikille säännöllisille käyttäjille. 'Ylinen keskustelu' säilyy jopa lisäluokkien luomisen jälkeen, eikä sitä voi poistaa tai nimetä uudelleen.

Ylläpitäjät voivat käyttää vaihtoehtoa 'muokkaa' luokkamoduulin vasemmalla puolella:

  • luodakseen lisää luokkia (raja on 10)
  • uudelleenjärjestääkseen luokkia
  • uudelleennimetäkseen luokkia (raja on 20 merkkiä)
  • poistaakseen luokkia (tämä vaatii, että viestejä on yhdistettävä toiseen luokkaan)

Uudelleennimetäkseen tai poistaakseen luokan, klikkaa/näpäytä tietyn luokan nimeä 'muokkaustilassa'. Käytä kursoria nimen muokkaamiseen, tai klikkaa/näpäytä 'roskakori' –kuvaketta aloittaaksesi yhdistämis- ja poistamisprosessi.

Grafiikat

Ylläpitäjien on mahdollista ladata ja päivittää keskustelupalstan verkkorakenteen kahta graafisia ominaisuutta. Siirrä kursosi kuvan yläpuolelle ja klikkaa kuvaketta päästäksesi käsiksi lataustyökaluun.

Yhteisöavatarin kuvan tulee olla tiedostomuodoltaan .jpg, .png tai .gif, ja kooltaan 125x125 pikseliä. Suuremmista kuvista tallennetaan ainoastaan keskimmäisin kohta.

Keskustelupalstan otiskkokuvan tulee olla tiedostomuodoltaan .jpg, .png tai .gif, leveydeltään 1240 pikseliä ja korkeudeltaan 200 pikseli. Suuremmista kuvista tallennetaan ainoastaan keskimmäisin kohta. Kuvaan ei tulisi sisältyä ollenkaan tekstiä, sillä keskustelupalstan otsikko sisältö tulee päällekkäin kuvan kanssa.

Lisätiedot ja palaute

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.